>
Start  
Terapi
områden
Formuleringar
Proteiner,
peptider
Mikroskopi
Sci & Tech
Rapporter
 
Om...
 
 
 
EminTech
☰ MENY
 
 

Formuleringar

 
 

Emulsioner

EminTech har utvecklat / skalat upp / flyttat till produktion fler än 20 emulsioner.

En O/W (olja i vatten) emulsion i förstoring x1000.

Att svag flockulering (oljedroppar häftar svagt till varandra), som ses i bilden ovan, kan öka emulsioners stabilitet observerades i ett forskningsprojekt där 32 emulsioner studerades av Ann Maliniak och Paul Persson (1990).

 
>
 

I projektet studerades emulsionsstabilitet, viskositet och oljedropparnas diameter i ett faktorförsök. De sju faktorerna som varierades, tillsammans med sina nivåer, visas nedan.

 
 
 
 
 

Dispersioner

En dispersion innehåller kristallint material i en bärare, t.ex. en gel eller emulsion.

En utmaning vid utveckling av dispersioner är att undvika att kristalltillväxt vid lagring av produkten. Detta undviks normalt genom att använda ytaktiva ämnen,

 
 
Ett läkemedels kristall-längd mot olika familjer av ytaktiva ämnen.
 
 
 

Geler

Polymergeler ger bärare med hög stabilitet som är relativt enkla att producera.

 
 
EminTech logo i 2,4% Gellan gum.
 
 
 

Mikroemulsioner

En till synes transparent mikroemulsion sprider en laserstråle.
 
 

I en mikroemulsion är aggregatens storlek jämförbar med ljusets våglängd.

För ögat verkar därför formuleringarna vara genomskinliga, men de sprider laserstrålar tydligt.

Mikroemulsioner är normalt stabila, förutsatt att dess komponenter inte bryts ned eller utsätts för andra reaktioner under lagring.

 
 

Några exempel på tidigare projekt

Kosmetisk emulsion med hög halt AHA.

Farmaceutisk dispersion med reducerad kristall storlek.

Farmaceutisk mikroemulsion med ökad absorption i mag-tarm systemet.

Minskad fas separation i tekniska och farmaceutiska emulsioner.

Farmaceutisk antiseptisk emulsion.

 
 
 
2021-12-15