>
Start  
Terapi
områden
Formuleringar
Proteiner,
peptider
Mikroskopi
Sci & Tech
Rapporter
 
Om...
 
 
 
EminTech
☰ MENY
 
 

Proteiner och peptider

Dessa molekyler byggs upp av laddade grupper som starkt påverkas av pH, tillsammans med ickejoniska hydrofila och hydrofoba grupper.

Dessutom varierar deras konfiguration beroende på lösningens egenskaper och de grupper som exponeras förändras då.

Sammanfattat kräver alltså formulering av proteiner och peptider noggranna överväganden.

 
   
 
 
"Space filling" modell av peptiden LL-37 från röntgenspridning från kristallint material.
Struktur från Li, X. et al., J. Am. Chem. Soc.128 (2006) 5776.
Aminosyrorna har färgats enligt sina ytkemiska egenskaper.
Notera att peptiden i vattenlösning kommer att lindas ihop och dölja de mer hydrofoba delarna.
Aminosyra färgkoder
 
ickepolär, hydrofob
 
   
aromatisk hydrofob
 
   
aromatisk hydrofob polär
 
   
sur (anionisk)
 
   
polär oladdad
 
   
basisk (kationisk)
 
   
basisk aromatisk
 
 
 
 

En del av EminTechs erfarenhet av proteiners egenskaper kommer från Paul Perssons anställning som sektionschef för BioSurface Chemistry vid Novo-Nordisk A/S i Köpenhamn, Danmark.

 
2021-12-15