>
Start  
Terapi
områden
Formuleringar
Proteiner,
peptider
Mikroskopi
Sci & Tech
Rapporter
 
Om...
 
 
 
EminTech
☰ MENY
 
 

Mikroskopi

Det är inte spektakulära bilder som gör mikroskopi till ett mycket användbart verktyg vid produktutveckling.

Natriumklorid (vanligt salt) kristaller i ett intorkat prov
 
 

Storleksmätning

Mätning av droppars storleksfördelning i emulsioner ger stabilitetsdata långt innan makroskopisk instabilitet kan fastställas.

 

Storleksfördelning för oljedroppar i en O/W emulsion. x-axeln anger mikrometer och y-axeln relativ volym i varje storleksintervall under antagandet att dropparna är sfäriska.
 
 
 

De klara zonerna i Petridisken visar bakterier som inaktiverats av ett bakteriedödande ämne.

Zonernas ytor var linjärt korrelerade till mängden bakteriedödande ämne.

 
 
 
 

Räkning

 

Bilden ovan visar antalet "levande" röda blodkroppar i fem formuleringar.

Tre av dem innehöll olika halter bakterie-dödande substans,

 

De andra två innehöll denna substans inbäddad i partiklar som selektivt angrep bakterier.

 
 
2021-12-15