EminTech
 
Produkt-
utveckling
Mikro-
skopi
Sci & Tech
översikter
Om..
 
 
 

Produktutveckling

 

För hälsobranschen är EminTechs terapeutiska områden huvudsakligen hud, naglar and upptag i matsmältningssystemet

Hud Naglar Upptag
oralt
 

Olika formuleringar

 

Emulsioner

EminTech har utvecklat/ uppskalat/ överfört till produktion mer än 20 emulsioner.

En O/W (olja i vatten) emulsion i förstoring x1000. Svag flockulering, som ses i bilden, förbättrar emulsioners stabilitet
Återvänd till Startsida: "Expertområden"
 

Dispersioner

En dispersion innehåller kristallint material i en vehikel, t.ex. gel eller emulsion. En tydlig utmaning är att förhindra kristalltillväxt under lagring. Sådan tillväxt förhindras normalt genom att använda ytaktiva ämnen.

Kristallers längd för en läkemedelssubstans mot olika typer av ytaktiva ämnen
Återvänd till Startsida: "Expertområden"
 

Geler

Geler av polymerer ger vehiklar med bra stabilitet som är lätta att producera

EminTechs logo i gellan gummi
Återvänd till Startsida: "Expertområden"
 

Mikroemulsioner

I en mikroemulsion är aggregaten små, formuleringen är stabil, ser transparent ut för ögat men ger diffraktion av laserljus.

Mikroemulsion som sprider laserljus
Återvänd till Startsida: "Expertområden"
 

Proteiner och peptider

Dessa molekyler byggs upp av laddade grupper som påverkas starkt av pH, och dessutom av icke laddade hydrofila and hydrofoba grupper.

Dessutom exponerar ändringar i konfigurationen olika grupper när lösningens egenskaper förändras.

Sammanfattat kräver formulering av proteiner och peptider noggranna överväganden.

 
"Space filling" modell av peptiden LL-37 från röntgenspridning från kristallint material.
Struktur från Li, X. et al., J. Am. Chem. Soc.128 (2006) 5776.
Aminosyrorna har färgats enligt sina ytkemiska egenskaper
Notera att peptiden i vattenlösning kommer att lindas ihop och dölja de mer hydrofoba delarna.
Aminosyra färgkoder
 
not polar, hydrophobic
 
 
aromatic hydrophobic
 
 
aromatic hydrophobic polar
 
 
acidic (anionic)
 
 
polar uncharged
 
 
basic (i.e. cationic)
 
 
basic aromatic
 
 
Återvänd till Startsida: "Expertområden"
 
 

Några tidigare projekt

Kosmetisk emulsion med hög halt AHA

Farmaceutisk dispersion med reducerad kristallstorlek

Farmaceutisk mikroemulsion med förbättrad oral absorbtion

Reducerad fasseparation i tekniska och farmaceutiska emulsioner

Farmaceutisk antiseptisk emulsion

Enzymseparation från processbuljong

 
 
 
2021-10-18