EminTech
 
Produkt-
utveckling
Mikro-
skopi
Sci & Tech
översikter
Om..
 
 
 

Mikroskopi

Det är faktiskt inte de spektakulära bilderna som gör mikroskopi till ett mycket användbart verktyg vid produktutveckling

Kristaller av natriumklorid i ett intorkat prov
 
Oljedroppar i en O/W emulsion
Återvänd till Startsida: "Expertområden"
 
 

Räkning av partiklar

Räkning av röda blodkroppar i tre formuleringar innehållande olika halter bakteriedödande substans, och två innehållande denna substans inbäddad i partiklar som långsamt löses upp.
Återvänd till Startsida: "Expertområden"
 

Storleksmätning

Inaktiverade bakterier

De klara zonerna i Petridisken visar bakterier som inaktiverats av ett bakteriedödande ämne. Zonens yta var linjärt korrelerad till mängden bakteriedödande ämne.
 

Aggregats storlek

Storleksfördelning för oljedroppar i en O/W emulsion.
x-axeln anger mikrometer och y-axeln anger relativ volym i varje storleksintervall under antagande att dropparna är sfäriska.
Återvänd till Startsida: "Expertområden"
 
 
 
2021-10-18